La descarbonització ferroviària. Present i futur de la logística a Catalunya

25,00 

  • Autor: Joan Carles Salmerón i Fernández
  • Edición: 2024
  • Idioma: Catalán
  • Páginas: 116
  • ISBN: 978–4
  • Presentación: Formato 240x170mm. Papel de arte de 170 g/m, encuadernado con cubierta en colores
  • [CAT] Presentació: Format 240x170mm. Paper d’art de 170 g/m, relligat amb coberta a colors
  • [EN] Presentation: Format 240x170mm. Art paper 170 g/m, bound with cover in colors
Categoría: Etiqueta:

Descripción

[CAT] Les primeres conseqüències del canvi climàtic ens obliguen a impulsar una nova revolució industrial a fi d’aconseguir una societat més sostenible i neutra en emissions contaminants. Això ens obliga a transformar les principals activitats humanes, especialment els sectors de la mobilitat i la logística, dos àmbits estratègics tant per la seva rellevància social i econòmica com per estar contribuint de manera directa a l’escalfament global. Aquesta obra posa de manifest el paper clau que el ferrocarril té en aquesta transformació, el mitjà de transport terrestre més eficient energèticament, exposant, descrivint i explicant els nous (i no tant nous) serveis logístics ferroviaris i les tecnologies més modernes i innovadores que són ja una realitat arreu d’Europa i que, durant les properes dècades, haurien de revolucionar les cadenes logístiques peninsulars.

[ES] Las primeras consecuencias del cambio climático nos obligan a impulsar una nueva revolución industrial a fin de lograr una sociedad más eficiente y neutra en emisiones contaminantes. Esto nos obliga a transformar las principales actividades humanas, especialmente los sectores de la movilidad y la logística, dos ámbitos estratégicos tanto por su relevancia social y económica como por estar contribuyendo de manera directa al calentamiento global. Esta obra pone de manifiesto el papel clave que el ferrocarril juega en esta transformación, el medio de transporte terrestre más eficiente energéticamente, exponiendo, describiendo y explicando los nuevos (y no tan nuevos) servicios logísticos ferroviarios y las tecnologías más modernas e innovadoras que son ya una realidad en Europa y que, durante las próximas décadas, tendrían que revolucionar las cadenas logísticas peninsulares.

[EN] The first consequences of climate change force us to promote a new industrial revolution in order to achieve a more efficient and neutral society in polluting emissions. This forces us to transform the main human activities, especially mobility and logistics, two strategic areas for their social and economic relevance and for directly contributing to global warming. This book highlights the key role that railway plays in this transformation, the most energy efficient means of land transport, exposing, describing and explaining the new (and not so new) railway logistics services and the most modern and innovative technologies that are already a reality in Europe and that, over the coming decades, would have to revolutionize the peninsular logistics chains.

También te recomendamos…